Voorwaarden

  De genomineerde persoon, groep of instelling/organisatie:

  • Moet binding hebben met de provincie Groningen.
  • Heeft een breed (bovenlokaal) bereik. 
  • Wil een bijdrage blijven leveren of zich verder ontwikkelen in de culturele sector in de provincie Groningen.

  Criteria

  De jury kijkt voor de nominatie van één van de cultuurprijzen naar de volgende punten:

  • De mate van vaardigheid en uitmuntendheid;
  • De uniekheid en authenticiteit;
  • De impact;
  • Het draagvlak en de zichtbaarheid;
  • Het ambassadeurschap voor Groningen.

  Daarnaast gelden deze criteria:

  • De winnaar heeft niet eerder gewonnen in de categorie waar deze voor wordt aangedragen;
   • Uitzondering: een oud-winnaar van de Talentprijs kan wel genomineerd worden voor de Cultuurprijs,
  • De genomineerden van vorige jaren die niet hebben gewonnen, kunnen opnieuw worden aangedragen voor dezelfde prijs.