Groninger Cultuurprijs

De Groninger Cultuurprijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Groningen worden dit jaar niet uitgereikt. De prijs heeft als doel om personen, instellingen of groepen die een bijzondere impuls geven aan het Groninger culturele klimaat in het zonnetje te zetten. De organisatie vindt het niet gepast om tijdens de coronacrisis, waaronder de cultuursector zwaar te lijden heeft, een prijs uit te reiken.

De culturele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Een feestelijke uitreiking van een prijs doet volgens ons geen recht aan de huidige situatie. Bovendien bestaat er een zeer ongelijk speelveld voor betrokken instellingen en personen. Afgelopen jaar konden sommige culturele activiteiten dit jaar wel (deels) doorgaan, en andere moesten op het laatste moment toch worden geannuleerd, afhankelijk van de planning van activiteiten en de regels die op dat moment golden.

We vinden het niet gepast om nu prijzen uit te reiken aan specifieke instellingen of individuen, terwijl de gehele sector het zwaar heeft. Vanuit loyaliteit en solidariteit met de hele Groninger cultuursector hebben we daarom besloten de prijzen dit jaar op te schorten. Steun en erkenning aan de cultuursector geven we op dit moment liever op een andere manier. Dat doen we binnen onze gebruikelijke subsidielijnen en noodmaatregelen. Ondertussen kijken we vooruit naar het moment dat cultuur weer kan opbloeien, en we samen met u feest kunnen vieren.