Groninger Cultuurprijzen

Op maandag 21 oktober 2024 worden de Groninger Cultuurprijzen weer uitgereikt. Deze prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere impuls geven aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. Er zijn drie categorieën: de Groninger Cultuurprijs (voor professionals), de Groninger Talentprijs en de Groninger Cultuurprijs voor Amateurs. De winnaars van de prijzen ontvangen een geldbedrag van €5.000. 

Groninger Cultuurprijs

De Groninger Cultuurprijs is een prijs voor een Groninger persoon, gezelschap of instelling die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling of zichtbaarheid van de kunst en cultuur in de provincie Groningen. De Groninger Cultuurprijs is specifiek gericht op professionals.

Groninger Talentprijs

De Groninger Talentprijs is bestemd voor een talent (jong of oud) of een getalenteerde groep uit Groningen. Het doel van de Talentprijs is om de winnaar te stimuleren zich verder te bekwamen, zodat uiteindelijk het talent ook buiten de provinciegrenzen (meer) gezien gaat worden. Zowel professionals als amateurs komen in aanmerking.

Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst

De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst gaat naar een amateurkunstenaar of vereniging die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in het afgelopen jaar. Kandidaten voor deze prijs houden zich niet beroepsmatig bezig met kunst en cultuur.

Voorwaarden

De genomineerde persoon, groep of instelling/organisatie:

  • Moet binding hebben met de provincie Groningen.
  • Heeft een breed (bovenlokaal) bereik. 
  • Wil een bijdrage blijven leveren of zich verder ontwikkelen in de culturele sector in de provincie Groningen.

Kandidaten kunnen worden aangedragen tot en met 1 juli 2024. 

Aanmelden

Jury

De jury beoordeelt alle aanmeldingen, stelt per categorie een top-drie samen en kiest de uiteindelijke winnaars. Bij de beoordeling van de aanmeldingen kijkt de jury naar de motivatie en niet naar hoe vaak een persoon, instelling of groep is voorgedragen. 

Bekijk hier de jury van 2024

Groninger Cultuurprijzen 2023

Vorig jaar op 6 oktober werden de Groninger Cultuurprijzen uitgereikt in de voormalige Suikerfabriek. Technofestival Paradigm won de Groninger Cultuurprijs, spoken wordartiest Cissy Joan de Groninger Talentprijs en theaterproducent Jesse Palsgraaf de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst. De jury bestond uit Maria Koijck, Jan-Gerd Krüger, Mohamed Yusuf Boss, Renée Luth en Peter Weening.  

Aftermovie Groninger Cultuurprijzen 2023